Stichting Art On tour Art&Events is een Stichting opgericht met als doelstelling een podium geven aan jonge kunstenaars, muzikanten en performers d.m.v festivals, voorstellingen en evenementen.. De Stichtiing zet zich eveneens in voor kwetsbare groepen in de samenleving d.m.v het organisaren van workshops,uitwisseling kunst in verzorginshuizen en op andere locaties. op de site www.artontour.nl staan de geplande evenementen. Alle verdiensten van de workshops gaan direct de Stichting in. Afgelopen jaar zijn er sportschoenen en andere materialen geschonken aan een weeshuis in Mozambique. Studiebijdrage meisje in Gambia, lesmaterialen aan Ghana  en Kenia, bedrag geschonken aan Stichting Vergeten Kind, gratis workshop voor jonge mantelzorgers in Den Haag,geld voor hetziek Nederlands meisje Eefje,bijdrage herstelkosten auto Repair Kid, bijdrage schoolmaterialen Nepal,instrumenten voor Stichting Constandse. Ook volgend jaar zulen weer bedragen worden geschonken.