Marianne den Otter

Vanaf  1989  heeft Marianne lessen bij klassiek opgeleide beeldhouwers gevolgd waar zij zich de techniek van het beeldhouwen meester maakte en in 1995 opende ze haar eigen bosatelier in het buitengebied van Beekbergen. Tegenwoordig is zij woonachtig in Scheveningen. Hier bij de zee en duinen laat zij zich inspireren door thema,s als kwetsbaarheid, vergankelijkheid en verwondering maar vooral verbondenheid, levenskracht en liefde.

De steen wordt bewerkt volgens de 'taille-direct' methode. De benadering is associatief  ,de vorm van de steen een leidraad. Delen van de oorspronkelijke steen worden gebruikt  als onderdeel voor een beeld want  zoals ze zelf zegt:  Mooier dan de natuur kan geen enkele kunstenaar werken. Rekening houden met massa en volume maar vooral het antwoord op de aanraking maakt het handmatig langdurig  en daardoor bijna meditatief  werken in steen tot een uniek medium om verbeelding vorm te geven .

De  tijd staat stil. Verleden en heden gaan in elkaar op. Een proces van geven en nemen.

De stenen en bronzen beelden van Marianne zijn expressies van de wereld zoals zij die om haar heen ervaart. Gedachten verbeeld in materie. Uitingen van wat zich in de geest afspeelt maar veelal getuigenissen van waarnemingen over kwetsbaarheid maar vooral het universeel verlangen naar verbondenheid: De niet aflatendende kracht  van de mens in zijn eeuwige zoektocht naar de essentie van het leven.

In haar gedenk-en herinnerignsbeelden laat ze de unieke persoonlijkheid van een geliefde tot uitdrukking komen in overleg met de nabestaanden.

'Beeldhouwen is voor mij een magisch proces waarin ik mijzelf tot uitdrukking breng en me als

zodanig diep verbonden voel met de schepping . Het is de stilte in de steen die tot bezinning stemt"  

Marianne 

Tevens heb ik een Stichtin Art On Tour Art&Events opgericht waarmee ik d.m.v de opbrengst van o.a mijn workshops een aantal kinderdoelen in binnen-en buitenland ondersteun.

Op afspraak is het mogelijk om mijn atelier in Scheveningen te bezoeken.

Op site www.artontour.nl staat alle informatie

Van iedere verkoop via mijn website zal 25% door mij worden geschonken aan Stichting Art On Tour Art& Events

artontour@hotmail.com of marianndenotter facebook

voor contact: 06-31691880